μήν,\ μηνός


μήν,\ μηνός
месяц

Ancient Greek-Russian simple. 2014.